Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 9 năm 2023
10/10/2023 Trái phiếu

Trong 9 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 249.881 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 160.253 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 8 năm 2023
10/09/2023 Trái phiếu

Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ giảm so với tháng trước, lãi suất phát hành bình quân tiếp tục xu hướng giảm. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ tuy nhiên lại giảm so với tháng trước với lãi suất trung bình với mặt bằng tháng liền trước. Chi tiết:

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 7 năm 2023
10/08/2023 Trái phiếu

Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 giảm so với cùng kỳ và tháng liền trước đó cùng với xu hướng lãi suất phát hành giảm so với trước đó. Đối với kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đều tăng so với trước đó và lãi suất phát hành tiếp tục trong xu hướng giảm.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023
15/07/2023 Trái phiếu

Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 75.019 tỷ đồng, Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 13.756 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 418.145 tỷ đồng.

Xem thêm
Tóm tắt Báo cáo thị trường trái phiếu quý 1.2023
11/07/2023 Trái phiếu

Trong quý 1-2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 29.863 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Hầu hết trái phiếu mua lại đều đáo hạn trong năm 2023, 2024.

Xem thêm

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook