Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 2 năm 2024

Ngày 15-03-2024

Trong tháng 2/2024, KBNN đã tổ chức 12 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 29.500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 95,5%. Không có phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh nào trong 2 tháng đầu năm.

1. Thị trường sơ cấp

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ tháng 2 năm 2024 đạt 28.170 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (12.000 tỷ) và 15 năm (10.000 tỷ), giảm 23% so với cùng kỳ và tăng 44.39% so với tháng liền trước. Kỳ hạn phát hành bình quân tháng 2 năm 2024 là 11.7 năm, lãi suất phát hành bình quân là 2,2%/năm. Lãi suất trúng thầu bình quân tăng nhẹ so với tháng trước.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 2 năm 2024 đạt 1.165   tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ 1.165  tỷ đồng), giảm 42% so với cùng kỳ và giảm 72,91% so với tháng liền trước. Tiếp tục tình trạng phát hành ảm đạm trong tháng 1, giá trị phát hành trong tháng 2 vẫn ở mức rất thấp so với mặt bằng năm 2023 khi một số điều trong Nghị định 65/2022/NĐ-CP có hiệu lực trở lại và thắt chặt hơn quy định về phát hành TPDN, ví dụ như tiêu chí xác định nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp và yêu cầu xếp hạng tín nhiệm.

  • Trong 2 tháng đầu năm 2024 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 47.679  tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2 tháng đầu năm đạt 5.465 tỷ đồng tăng 157% so với cùng kỳ.

2. Thị trường thứ cấp

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 2 năm 2024 đạt 149.803 tỷ đồng tăng 33,85%  so với cùng kỳ và giảm 25,59% so với tháng liền trước, trong đó:

  • Hình thức giao dịch outright đạt 87.763 tỷ đồng. 

  • Giao dịch Repo đạt 62.040 tỷ đồng.

  • Trong 2 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 351.111 tỷ đồng, giảm 108,1% so với cùng kỳ. 

3. Một số thông tin khác

  • Trong tháng 2 năm 2024, các doanh nghiệp đã mua lại 2.056 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 10 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 255,732 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 98,127 tỷ đồng, tương đương 38.4%. 

  • Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị khoảng 6,213 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 24 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

  • Ngân hàng TMCP Bản Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSĐB, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook