Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 2 năm 2024
15/03/2024 Trái phiếu

Trong tháng 2/2024, KBNN đã tổ chức 12 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 29.500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 95,5%. Không có phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh nào trong 2 tháng đầu năm.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 1 năm 2024
15/02/2024 Trái phiếu

Trong tháng 1/2024, KBNN đã tổ chức 21 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 39.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 50%.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 12 năm 2023
10/01/2024 Trái phiếu

Trong năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 298.476 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 đạt 311.240 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 11 năm 2023
11/12/2023 Trái phiếu

Trong 11 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 284.006 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 11 tháng đầu năm đạt 247.591 tỷ đồng giảm 2% so với cùng kỳ.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 10 năm 2023
11/11/2023 Trái phiếu

Đối với thị trường sơ cấp kết quả trúng thầu phát hành trái phiếu Chính Phủ chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn 10, 15 năm và đối với trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn trung bình 3,6 năm. Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao hơn nhiều so với lãi suất trái phiếu Chính Phủ.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 9 năm 2023
10/10/2023 Trái phiếu

Trong 9 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 249.881 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 160.253 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 8 năm 2023
10/09/2023 Trái phiếu

Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ giảm so với tháng trước, lãi suất phát hành bình quân tiếp tục xu hướng giảm. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ tuy nhiên lại giảm so với tháng trước với lãi suất trung bình với mặt bằng tháng liền trước. Chi tiết:

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 7 năm 2023
10/08/2023 Trái phiếu

Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 giảm so với cùng kỳ và tháng liền trước đó cùng với xu hướng lãi suất phát hành giảm so với trước đó. Đối với kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đều tăng so với trước đó và lãi suất phát hành tiếp tục trong xu hướng giảm.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023
15/07/2023 Trái phiếu

Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 75.019 tỷ đồng, Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 13.756 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 418.145 tỷ đồng.

Xem thêm

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook