Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 6 năm 2024
04/07/2024 Trái phiếu

Trong tháng 6/2024, KBNN đã tổ chức 18 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 43.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 68,5%. Không có phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh nào trong tháng 6 năm 2024.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 5 năm 2024
10/06/2024 Trái phiếu

Trong tháng 5/2024, KBNN đã tổ chức 25 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 48.500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 49,6%. Không có phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh nào trong tháng 5 năm 2024.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 4 năm 2024
10/05/2024 Trái phiếu

Trong tháng 4/2024, KBNN đã tổ chức 17 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 49,000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 46.4%.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 3 và Quý 1 năm 2024
15/04/2024 Trái phiếu

Trong quý 1 năm 2024, NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 2 năm 2024
15/03/2024 Trái phiếu

Trong tháng 2/2024, KBNN đã tổ chức 12 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 29.500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 95,5%. Không có phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh nào trong 2 tháng đầu năm.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 1 năm 2024
15/02/2024 Trái phiếu

Trong tháng 1/2024, KBNN đã tổ chức 21 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 39.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 50%.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 12 năm 2023
10/01/2024 Trái phiếu

Trong năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 298.476 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 đạt 311.240 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 11 năm 2023
11/12/2023 Trái phiếu

Trong 11 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 284.006 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 11 tháng đầu năm đạt 247.591 tỷ đồng giảm 2% so với cùng kỳ.

Xem thêm
Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 10 năm 2023
11/11/2023 Trái phiếu

Đối với thị trường sơ cấp kết quả trúng thầu phát hành trái phiếu Chính Phủ chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn 10, 15 năm và đối với trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn trung bình 3,6 năm. Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao hơn nhiều so với lãi suất trái phiếu Chính Phủ.

Xem thêm

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook