Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 8 năm 2023

Ngày 10-09-2023

Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ giảm so với tháng trước, lãi suất phát hành bình quân tiếp tục xu hướng giảm. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ tuy nhiên lại giảm so với tháng trước với lãi suất trung bình với mặt bằng tháng liền trước. Chi tiết:

 1. Thị trường sơ cấp: 
 • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 21.782 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (8.500 tỷ) và 15 năm (9.500 tỷ), tăng trưởng 133% so với cùng kỳ và giảm 24,47% so với tháng liền trước. Lãi suất trúng thầu trung bình tháng 8.2023 giảm 10 đến 20 điểm so với tháng trước.

 • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 25.055 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ 25.055 tỷ), tăng 10% so với cùng kỳ và giảm 38,34% so với tháng liền trước. Kỳ hạn trung bình từ 5.7 năm với lãi suất bình quân 9,4%/năm. Luỹ kế từ đầu năm ngành ngân hàng chiếm 40,7%, ngành bất động sản chiếm 35,3%.

 • Trong 8 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 230.511 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 8 tháng đầu năm đạt 132.358 tỷ đồng giảm 51% so với cùng kỳ.

 1. Thị trường thứ cấp:

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 8 đạt 134.098 tỷ đồng giảm 5,67% so với cùng kỳ và tăng 22,34% so với tháng liền trước, trong đó:

 • Hình thức giao dịch outright đạt 101.870 tỷ đồng. 

 • Giao dịch Repo đạt 32.338 tỷ đồng.

 • Về cơ bản xu hướng lãi suất giao dịch ở các kỳ hạn duy trì ở mức thấp đi ngang trong tháng 8 do Ngân hàng nhà nước thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ.

 • Trong 8 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 953.712 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ. 

 1. Một số thông tin khác:

 • Trong tháng 8-2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 17.489 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ. Trong 4 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 103.022  tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

 • Kế hoạch VIC phát hành 350 triệu USD ra thị trường quốc tế kỳ hạn 5 năm.

Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook