Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Những điểm nổi bật của Luật đất đai năm 2024 (Có hiệu lực 1-1-2025)

Ngày 18-01-2024

Theo Luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua vào ngày 18-01-2024 (có hiệu lực vào ngày 1-1-2025). Chi tiết:

Tham khảo: Luật đất đai 2024, kênh tài chính kinh doanh.

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook