Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 15-07-2023

Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 75.019 tỷ đồng, Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 13.756 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 418.145 tỷ đồng.

 1. Thị trường sơ cấp: 
 • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 75.019 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (23.472 tỷ) và 15 năm (32.662 tỷ), tăng trưởng 170% so với cùng kỳ và giảm 28% so với quý liền trước. Lãi suất phát hành bình quân phát hành quý 2 giảm mạnh so với quý 1, quanh mốc 3%. Giảm trên 110 bps ở các kỳ hạn 5,10,15 năm và 50-60 bps ở các kỳ hạn 20, 30 năm.

 • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 13.756 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phát hành riêng lẻ 11.756 tỷ), giảm 88% so với cùng kỳ và 52% so với quý liền trước. Có trên 80% trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở xuống với lãi suất bình quân 10,04%/năm, tỷ trọng trái phiếu ngành bất động sản chiếm 27% lượng phát hành mới trong quý. 

 • Trong 6 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 179.892 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 42.783 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ. 

 1. Thị trường thứ cấp:

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 418.145 tỷ đồng giảm 21% so với cùng kỳ và tăng 43% so với quý liền trước, trong đó:

 • Hình thức giao dịch outright đạt 267.821 tỷ đồng. Phần lớn các giao dịch được thực hiện trong khoảng kỳ hạn từ 5 tới 15 năm với lãi suất trong khoảng từ 2,81% đến 4,9%.

 • Giao dịch Repo đạt 150.324 tỷ đồng. Kỳ hạn 14 ngày chiếm phần lớn giá trị giao dịch Repo với lãi suất trung bình khoảng 2,97% đến 4,5%. 

 • Về cơ bản xu hướng lãi suất giao dịch ở các kỳ hạn giảm so với quý trước đó mà một trong nguyên nhân chính là Ngân hàng nhà nước thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ.

 • Trong 6 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 710.000 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. 

 1. Một số thông tin khác:

 • Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tương đương 11,79% GDP còn khá khiêm tốn với thị trường trái phiếu trong khu vực như: Malaysia (53,6% GDP); Thái Lan (26,1% GDP).

 • Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm 9,4% tổng dư nợ của nền kinh tế, giảm 2,6% so với cuối năm 2022.

 • Trong quý 2-2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 73.849 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Hầu hết trái phiếu mua lại đều đáo hạn trong năm 2023, 2024.

 • Trong quý 2 có 41 doanh nghiệp công bố chậm trả lãi gốc trái phiếu với giá trị 36.512 tỷ đồng.

 • Các doanh nghiệp đã đàm phán thành công kéo dài thời hạn trái phiếu với giá trị 46.318 tỷ đồng với thời gian gia hạn thường 12 tháng.

Chi tiết tham khảo tại: HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam.

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook