Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt Báo cáo thị trường trái phiếu quý 1.2023

Ngày 11-07-2023

Trong quý 1-2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 29.863 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Hầu hết trái phiếu mua lại đều đáo hạn trong năm 2023, 2024.

    1. Thị trường sơ cấp: 

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 104.873 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (47.127 tỷ) và 15 năm (47.891 tỷ), tăng trưởng 154% so với cùng kỳ. Lãi suất phát hành bình quân quanh mốc 4,1%/năm cho thấy xu hướng đã hạ nhiệt so với cùng kỳ.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 28.556 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phát hành riêng lẻ 25.035 tỷ), giảm 63% so với cùng kỳ. 72% trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở xuống với lãi suất bình quân 10,55%/năm, tỷ trọng trái phiếu ngành bất động sản chiếm 85% lượng phát hành mới trong quý. 

  1. Thị trường thứ cấp:

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 291.855 tỷ đồng giảm 61% so với cùng kỳ trong đó:

  • Hình thức giao dịch outright đạt 188.490 tỷ đồng. Phần lớn các giao dịch được thực hiện trong khoảng kỳ hạn từ 7 tới 15 năm với lãi suất trong khoảng từ 2,72% đến 5,1%.

  • Giao dịch Repo đạt 103.365 tỷ đồng. Kỳ hạn 14 ngày chiếm phần lớn giá trị giao dịch Repo với lãi suất trung bình khoảng 4,48% đến 6,1%.

  1. Một số thông tin khác:

  • Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tương đương 13,57% GDP còn khá khiêm tốn với thị trường trái phiếu trong khu vực như: Malaysia (54,12% GDP); Singapore (27,87% GDP); Thái Lan (25,57% GDP).

  • Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm 10,8% tổng dư nợ của nền kinh tế, giảm 1,2% so với cuối năm 2022.

  • Trong quý 1-2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 29.863 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Hầu hết trái phiếu mua lại đều đáo hạn trong năm 2023, 2024.

Chi tiết tham khảo tại: HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook