Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 11 năm 2023

Ngày 11-12-2023

Trong 11 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 284.006 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 11 tháng đầu năm đạt 247.591 tỷ đồng giảm 2% so với cùng kỳ.

1. Thị trường sơ cấp

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ tháng 11 năm 2023 đạt 19.650 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (8.000 tỷ) và 15 năm (8.000 tỷ), giảm 54% so với cùng kỳ và tăng 35,75% so với tháng liền trước. Lãi suất phát hành bình quân năm là 3,19%/năm, kỳ hạn phát hành bình quân trong 11 tháng qua là 12,91 năm. Lãi suất trúng thầu trung bình gần như không thay đổi so với tháng trước.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 năm 2023 đạt 27.468 tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ 27.468 tỷ), tăng 1.222% so với cùng kỳ và giảm 2,01% so với tháng liền trước. Kỳ hạn trung bình từ 5,64 năm với lãi suất bình quân 8,6%/năm. Luỹ kế từ đầu năm, ngành Ngân hàng chiếm ưu thế với 120.058 tỷ đồng (tương đương 48,6% tổng số), theo sau là nhóm Bất động sản với 70.496 tỷ đồng (chiếm 28,5%).

  • Trong 11 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 284.006 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 11 tháng đầu năm đạt 247.591 tỷ đồng giảm 2% so với cùng kỳ.

2. Thị trường thứ cấp

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 11 đạt 134.320 tỷ đồng tăng 118,79% so với cùng kỳ và tăng 20% so với tháng liền trước, trong đó:

  • Hình thức giao dịch outright đạt 113.142 tỷ đồng. 

  • Giao dịch Repo đạt 21.178 tỷ đồng.

  • Trong 11 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 1.341.255 tỷ đồng, giảm 26,9% so với cùng kỳ. 

3. Một số thông tin khác

  • Trong tháng 11 năm 2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 8.754 tỷ đồng, giảm 50,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 12/2023, ước tính sẽ có khoảng 30.034 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

  • Kế hoạch Công ty Cổ phần Vinhomes: đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 24 tháng. Lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường.

  • Kế hoạch Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa: đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu. Lãi suất 4 kỳ đầu tiên cố định = 10,5%, 8 kỳ còn lại= LSTC + 3,5%/năm

Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook