Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 10 năm 2023

Ngày 11-11-2023

Đối với thị trường sơ cấp kết quả trúng thầu phát hành trái phiếu Chính Phủ chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn 10, 15 năm và đối với trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn trung bình 3,6 năm. Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp cao hơn nhiều so với lãi suất trái phiếu Chính Phủ.

1. Thị trường sơ cấp: 

- Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 14.475  tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (6.000  tỷ) và 15 năm (5.000 tỷ), giảm 41% so với cùng kỳ và giảm 25,27% so với tháng liền trước. Lãi suất phát hành bình quân năm là 3.30%/năm, kỳ hạn phát hành bình quân trong 10 tháng qua là 12.32 năm. Lãi suất trúng thầu trung bình giảm khoảng 5 điểm so với tháng trước.

- Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 20.826 tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ một người có thể giúp 20.826 tỷ), tăng 6.124% so với cùng kỳ và giảm 49,02% so với tháng liền trước. Kỳ hạn trung bình từ 3,6 năm với lãi suất bình quân 8,9%/năm. Luỹ kế từ đầu năm, ngành Ngân hàng chiếm ưu thế với 99.023  tỷ đồng (chiếm 47,3%), theo sau là nhóm Bất động sản với 68.256 tỷ đồng (chiếm 32,6%).

- Trong 10 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 264.356 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 10 tháng đầu năm đạt 209.150  tỷ đồng giảm 17% so với cùng kỳ.

2. Thị trường thứ cấp:

- Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 10 đạt 111.935 tỷ đồng tăng 32,01% so với cùng kỳ và giảm 20,78% so với tháng liền trước, trong đó:

- Hình thức giao dịch outright đạt 89.258 tỷ đồng. 

- Giao dịch Repo đạt 22.677 tỷ đồng.

- Trong 10 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 1.206.935 tỷ đồng, giảm 31,9% so với cùng kỳ. 

3. Một số thông tin khác: 

Trong tháng 10-2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 13.645 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 2 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 41.009 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

- Kế hoạch NHTMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong Quý 4/2023 với tổng giá trị phát hành tối đa 5,500 tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSĐB, lãi suất do BIDV quy định cho từng đợt phát hành, kỳ hạn từ 5 năm trở lên. 

- Kế hoạch HĐQT HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai với tổng giá trị phát hành tối đa 8,000 tỷ đồng, các điều khoản cụ thể của trái phiếu như kỳ hạn và lãi suất sẽ được quyết định khi phát hành.

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook