Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 9 năm 2023

Ngày 10-10-2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 249.881 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 160.253 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ.

1. Thị trường sơ cấp

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 19.370  tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (8.250  tỷ) và 15 năm (8.750 tỷ), tăng trưởng 81% so với cùng kỳ và giảm 11,07% so với tháng liền trước. Lãi suất phát hành bình quân năm là 3,36%/năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 9.17 năm. Lãi suất trúng thầu trung bình giảm khoảng 10 điểm so với tháng trước.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 13.865  tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ 13.865 tỷ), giảm 22% so với cùng kỳ và giảm 59,93% so với tháng liền trước. Kỳ hạn trung bình từ 4.1 năm với lãi suất bình quân 9,1%/năm. Luỹ kế từ đầu năm, ngành Ngân hàng chiếm đa số với 69.719 tỷ đồng (chiếm 43.5%), theo sau là nhóm Bất động sản với 55.677 tỷ đồng (chiếm 34.7%).

  • Trong 9 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 249.881 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 160.253 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ.

2. Thị trường thứ cấp

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 9 đạt 141.288 tỷ đồng tăng 4,2% so với cùng kỳ và tăng 5,36% so với tháng liền trước, trong đó:

  • Hình thức giao dịch outright đạt 109.658 tỷ đồng. 

  • Giao dịch Repo đạt 31.630 tỷ đồng.

  • Trong 9 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 1.095.000 tỷ đồng, giảm 35,1% so với cùng kỳ.

3. Một số thông tin khác

  • Trong tháng 9 - 2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 9.249 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 3 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 60,835 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

  • Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, số lượng tối đa là 5,000 trái phiếu.

 

     Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook