Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 7 năm 2023

Ngày 10-08-2023

Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 giảm so với cùng kỳ và tháng liền trước đó cùng với xu hướng lãi suất phát hành giảm so với trước đó. Đối với kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đều tăng so với trước đó và lãi suất phát hành tiếp tục trong xu hướng giảm.

 1. Thị trường sơ cấp: 
 • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 28.837 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (11.098 tỷ) và 15 năm (15.000 tỷ), tăng trưởng 209% so với cùng kỳ và tăng 70,23% so với tháng liền trước. Lãi suất phát hành bình quân phát hành tháng 7.2023 giảm 20 đến 30 điểm so với tháng trước.

 • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 12.680 tỷ đồng, trong đó phát hành riêng lẻ 5.180 tỷ), giảm 80% so với cùng kỳ và giảm 36,6% so với tháng liền trước. Kỳ hạn trung bình từ 5.7 năm với lãi suất bình quân 9,4%/năm. Luỹ kế từ đầu năm ngành ngân hàng chiếm 36,2%, ngành bất động sản chiếm 33%.

 • Trong 7 tháng đầu năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 208.729 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 7 tháng đầu năm đạt 78.988 tỷ đồng.

 1. Thị trường thứ cấp:

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 7 đạt 109.614 tỷ đồng giảm 36,5% so với cùng kỳ và giảm 29,22% so với tháng liền trước, trong đó:

 • Hình thức giao dịch outright đạt 87.454 tỷ đồng. 

 • Giao dịch Repo đạt 22.160 tỷ đồng.

 • Về cơ bản xu hướng lãi suất giao dịch ở các kỳ hạn giảm so với tháng trước đó mà một trong nguyên nhân chính là Ngân hàng nhà nước thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ.

 • Trong 7 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 819.614 tỷ đồng, giảm 41,9% so với cùng kỳ. 

 1. Một số thông tin khác:

 • Trong tháng 7-2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn đạt 20.533 tỷ đồng. Trong 5 tháng cuối năm 2023, ước tính sẽ có khoảng 132,637 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Chi tiết tham khảo tại: HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook