Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 12 năm 2023

Ngày 10-01-2024

Trong năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 298.476 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 đạt 311.240 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

1. Thị trường sơ cấp

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ tháng 12 năm 2023 đạt 14.470 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (6.490 tỷ) và 15 năm (5.350 tỷ), giảm 55% so với cùng kỳ và giảm 26,36% so với tháng liền trước. Kỳ hạn phát hành bình quân năm 2023 là 12,58 năm, lãi suất phát hành bình quân là 3,21%/năm, kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP là 9,05 năm. Lãi suất trúng thầu trung bình có xu hướng giảm so với tháng trước.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 12 năm 2023 đạt 42,806  tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ 42.806  tỷ), tăng 101% so với cùng kỳ và giảm 6,87% so với tháng liền trước. Kỳ hạn trung bình từ 5,97 năm với lãi suất bình quân 7,06%/năm. Luỹ kế từ đầu năm, Ngân hàng là nhóm ngành phát hành nhiều nhất với 176,006 tỷ đồng (tương đương 56.5% tổng GTPH), theo sau là nhóm Bất động sản với 73,202 tỷ đồng (chiếm 23.5%).

  • Trong năm 2023 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 298.476 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 đạt 311.240 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

2. Thị trường thứ cấp

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 12 đạt 280.795  tỷ đồng tăng 225,46% so với cùng kỳ và tăng 150,86% so với tháng liền trước, trong đó:

  • Hình thức giao dịch outright đạt 225.101 tỷ đồng. 

  • Giao dịch Repo đạt 55.694 tỷ đồng.

  • Trong năm 2023 tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 1.239.207 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ. 

3. Một số thông tin khác

  • Trong tháng 12, các doanh nghiệp đã mua lại 32.677 tỷ đồng, giảm 50,4% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 277.065 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Hiện số trái phiếu chậm trả lãi đã giảm so với đầu năm, chỉ có 6 mã trái phiếu mới công bố chậm trả lãi/gốc với tổng giá trị 545,7 tỷ đồng trong tháng 12. Trong tháng cũng có 8 mã trái phiếu được gia hạn với thời gian đáo hạn được kéo dài chủ yếu từ 1 đến 2 năm.

  • Kế hoạch Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị tối đa 2.100 tỷ đồng, dự kiến chia thành 3 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện thị trường.

  • Kế hoạch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 6 năm. Lãi suất thả nổi và sẽ được công bố cụ thể tại thời điểm phát hành.

Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook