Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 1 năm 2024

Ngày 15-02-2024

Trong tháng 1/2024, KBNN đã tổ chức 21 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 39.000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 50%.

1. Thị trường sơ cấp

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ tháng 1 năm 2024 đạt 19.509 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (7.328 tỷ) và 15 năm (5.216 tỷ), giảm 41% so với cùng kỳ và tăng 34,82% so với tháng liền trước.Kỳ hạn phát hành bình quân tháng 1 năm 2024 là 13,16 năm, lãi suất phát hành bình quân là 2,2%/năm. Lãi suất trúng thầu bình quân giảm so với tháng trước.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 1 năm 2024 đạt 3.650  tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ 1.650 tỷ đồng, phát hành công chúng 2.000 tỷ đồng), tăng 2.696% so với cùng kỳ và giảm 94,77% so với tháng liền trước. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 10.7%/năm, kỳ hạn trung bình là 5.25 năm. Trong tháng 1 năm 2024, Bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất chiếm 54,8% tổng GTPH, theo sau là nhóm Xây dựng chiếm 23.5% GTPH.

2. Thị trường thứ cấp

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 1 năm 2024 đạt 201.308 tỷ đồng tăng 254,48% so với cùng kỳ và giảm 28,31% so với tháng liền trước, trong đó:

  • Hình thức giao dịch outright đạt 149.885  tỷ đồng. 

  • Giao dịch Repo đạt 51.423  tỷ đồng.

3. Một số thông tin khác

  • Tháng 1 năm 2024 ghi nhận một đợt công bố trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng trị giá 2.813 tỷ đồng của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, trái phiếu này có ngày phát hành vào tháng 12/2023 nhưng mới hoàn thành trong tháng 1 và là trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 10.5%/năm cho 4 kỳ đầu và thả nổi ở các kỳ sau.

  • CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trong quý 1 năm 2024 với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 3 năm. Lãi suất cố định 11%/năm trong 2 kỳ đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất = tham chiếu + 3,85%/năm.

  • Ngân hàng TMCP Bản Việt đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 5.600 tỷ đồng, dự kiến chia thành 6 đợt phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có TSĐB, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 8 năm và lãi suất cố định 8%/năm.

Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook