Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 4 năm 2024

Ngày 10-05-2024

Trong tháng 4/2024, KBNN đã tổ chức 17 phiên đấu thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 49,000 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 46.4%.

1. Thị trường sơ cấp

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ tháng 4 năm 2024 đạt 22.746 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 5 năm (9.000 tỷ) và 10 năm (6.216 tỷ), giảm 35% so với cùng kỳ và giảm 30.12% so với tháng liền trước. Kỳ hạn phát hành bình quân tháng 4 năm 2024 là 10.15 năm, lãi suất phát hành bình quân là 2,19%/năm. Lãi suất trúng thầu bình quân tăng nhẹ so với tháng trước.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 4 năm 2024 đạt 13.940 tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ 13.940 tỷ đồng), tăng 422% so với cùng kỳ và giảm 18,11% so với tháng liền trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 31 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.050 tỷ đồng và 6 đợt phát hành ra công chúng trị giá 8.878 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 7,5% giá trị.

  • Trong 4 tháng đầu năm 2024 kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 102.975 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 4 tháng đầu năm đạt 37.928 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ.

2. Thị trường thứ cấp

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 4 năm 2024 đạt 17.558 tỷ đồng tăng 33,55% so với cùng kỳ và giảm 28,48% so với tháng liền trước, trong đó:

  • Hình thức giao dịch outright đạt 90.117 tỷ đồng. 

  • Giao dịch Repo đạt 84.441 tỷ đồng.

  • Trong 4 tháng đầu năm tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ đạt 769.741 tỷ đồng, tăng 82,2% so với cùng kỳ. 

3. Một số thông tin khác

  • Trong tháng 4 năm 2024, các doanh nghiệp đã mua lại 12.001 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 8 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 183.484 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 73.784 tỷ đồng, tương đương 40,2%. 

  • Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 1 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 47 tỷ đồng và 12 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 4 đạt 68.406 tỷ đồng, giảm 25% so với tháng 3/2024. Hầu hết các trái phiếu được giao dịch nhiều nhất đều do nhóm ngân hàng thương mại phát hành.

  • Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 năm 2024, được chia thành đợt 1 và đợt 2 với tổng giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 12.000 tỷ đồng. 

  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 8 nghìn tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn trên 5 năm.

Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook