Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Tóm tắt thị trường trái phiếu tháng 3 và Quý 1 năm 2024

Ngày 15-04-2024

Trong quý 1 năm 2024, NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, góp phần thúc đẩy kinh tế.

1. Thị trường sơ cấp

  • Kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ tháng 3 năm 2024 đạt 32.550 tỷ đồng, chủ yếu tập trung các kỳ hạn 10 năm (14.095 tỷ) và 15 năm (13.055 tỷ), giảm 8% so với cùng kỳ và tăng 15,55% so với tháng liền trước. Kỳ hạn phát hành bình quân tháng 3 năm 2024 là 11,2 năm, lãi suất phát hành bình quân là 2,31%/năm. Lãi suất trúng thầu bình quân tăng so với tháng trước.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 2 năm 2024 đạt 8.745 tỷ đồng (trong đó phát hành riêng lẻ 8.745 tỷ đồng), giảm 67% so với cùng kỳ và giảm 303.93% so với tháng liền trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 13.060 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 7.6% về giá trị.

  • Trong Quý 1 năm 2024, kết quả phát hành trái phiếu Chính Phủ đạt 80.229 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Tổng giá trị trúng thầu tương đương 20% kế hoạch cả năm (400.000 tỷ đồng) và đạt khoảng 63% kế hoạch Quý 1 (127.000 tỷ đồng). Giá trị trúng thầu TPCP tiếp tục tập trung ở kỳ hạn 10 năm và 15 năm, lần lượt ở mức 33.423 tỷ đồng, và 28.271 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành bình quân trong Quý 1 là 10,39 năm, với lãi suất bình quân 2,01% ​​duy trì đà giảm kể từ đầu năm 2023 tại tất cả các kỳ hạn. Trong Quý 1, NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, góp phần thúc đẩy kinh tế.

  • Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp 3 tháng đầu năm đạt 22.988 tỷ đồng giảm 21% so với cùng kỳ. Phần lớn trái phiếu được phát hành thuộc nhóm doanh nghiệp Bất động sản với 13.400 tỷ đồng, chiếm 58% tổng giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm có giá trị phát hành lớn thứ hai, đạt 4.050 tỷ đồng, tương đương 18% tổng giá trị phát hành. Lãi suất phát hành bình quân Q1/2024: 10,67%/năm, kỳ hạn phát hành bình quân Q1/2024: 4,27 năm.

2. Thị trường thứ cấp

  • Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính Phủ tháng 3 năm 2024 đạt 244.072 tỷ đồng, tăng 98.19%  so với cùng kỳ và tăng 62.93% so với tháng liền trước, trong đó: Hình thức giao dịch outright đạt 162.412 tỷ đồng. Giao dịch Repo đạt 81.660 tỷ đồng.

  • Tổng giá trị giao dịch TPCP và TPCPBL Quý 1/2024: 595.183 tỷ đồng, tăng 103,9% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị giao dịch Outright: 400.060 tỷ đồng giá trị giao dịch Repo: 195.123 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch Outright trong quý 1/2024 giảm 6% và giao dịch Repo tăng 96% so với quý trước. Giữa bối cảnh tình hình kinh tế khởi sắc, nhu cầu vay vốn ngắn hạn tiếp tục tăng cao, giá trị giao dịch Repo đã thoát khỏi vùng đáy và tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 1/2024. Thêm vào đó, NHNN đã trở lại phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày vào nửa cuối tháng 3, hút 171.199 tỷ đồng khỏi hệ thống khiến hoạt động Repo càng mạnh mẽ hơn.

3. Một số thông tin khác

  • Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã mua lại 8.031 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn trong Quý 1 năm 2024 là 23.155 tỷ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ 2023. Trong 9 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng  210.910 tỷ đồng; trong đó 78.565 tỷ đồng là trái phiếu bất động sản, tương đương 37,2%; 25,5% là trái phiếu ngân hàng, trị giá 53.847 tỷ đồng.

  • Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 7 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị khoảng 4.851 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu) và 27 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.

  • CTCP Vinhomes đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 10 nghìn tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá là 100 triệu VND/trái phiếu, kỳ hạn dao động từ 2 năm đến 3 năm.

Chi tiết tham khảo tại HNX, Tổng Cục Thống Kê, Hiệp hội trái phiếu Việt Nam

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook