Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng năm 2023 của Việt Nam

Ngày 30-08-2023

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng, lãi suất tiết kiệm xu hướng giảm duy trì vùng thấp, tỷ giá vào thời điểm cuối tháng 8 năm 2023 có xu hướng tăng mạnh trở lại, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ và tháng trước, tổng mức bán lẻ tăng nhẹ so với tháng trước. 

  1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,88% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,96%, so với tháng 12-2022 tăng 2,02%. Bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; Lạm phát cơ bản tháng 8/2023 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,1%). Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 8 tháng năm 2023 giảm 17,56% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 11,3% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.
  2. Lãi suất: Lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn tiếp tục trong xu hướng giảm trung bình kỳ hạn tiền gửi 12 tháng khoảng 5-7%/năm, thanh khoản trong hệ thống ngân hàng tốt với lãi suất bình quân liên ngân hàng thời hạn qua đêm dưới 1%.

  3. Tỷ giá có xu hướng tăng mạnh vào cuối tháng 8 năm 2023, nguyên nhân chính do ngân hàng TW Việt Nam qua nhiều lần giảm lãi suất điều hành để kích thích kinh tế trong khi đó Mỹ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát dẫn đến dòng tiền có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD.

  4. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước tính xuất siêu 3,82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 20,19 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,26 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,02 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,21 tỷ USD. Trong tháng 8.2023 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 60,92 tỷ USD giảm 7,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023 tổng kim ngạch đạt 435,23 tỷ USD giảm 13,1% so với cùng kỳ.

  5. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/8/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,15 tỷ USD, tăng 8,2 % so với cùng kỳ năm trước.

  6. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 88,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 139 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 1.081,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán năm và tăng 13 % so với cùng kỳ năm trước.

  7. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2023 ước tính tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 2,6 % so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, IIP ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 9,2%). 

  8. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8-2023 ước đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 352,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 47,6% và tăng 17,1%).

  9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8-2023 ước đạt 515,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.043,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 19,2%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,7% (cùng kỳ năm 2022 tăng 15,1%).

Tham khảo: Tổng cục thống kê, SBV

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook