Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 01 năm 2024 của Việt Nam

Ngày 30-01-2024

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2024 tăng 0,31% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng Một tăng 3,37%. Lạm phát cơ bản tháng 01/2024 tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 2,72% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2024 tăng 0,31% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng Một tăng 3,37%. Lạm phát cơ bản tháng 01/2024 tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 2,72% so với cùng kỳ năm trước.

  2. Lãi suất: Lãi suất tái chiết khấu ở mức 3% và lãi suất tái cấp vốn hiện tại 4,5% áp dụng kể từ ngày 19-6-2023 tiếp tục được giữ nguyên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều chỉnh giảm các mức lãi suất với mức giảm từ 0,5%-2%/năm, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm. Lãi suất gửi tiết kiệm tại một số ngân hàng quốc dân lớn như Agribank, Vietcombank có xu hướng giảm mạnh hơn so với các ngân hàng còn lại. 

  3. Tỷ giá: Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 24.555 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 2024 tăng 0,52% so với tháng 12/2023 và tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước.

  4. Cán cân thương mại hàng hóa: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01 năm 2024 ước đạt 64,22 tỷ USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 42%; nhập khẩu tăng 33,3%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2024 ước tính xuất siêu 2,92 tỷ USD.

  5. Tổng vốn đầu tư nước ngoài: tính đến ngày 20/01/2024 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2024, ước đạt 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,15 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện.

  6. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 01/2024 ước đạt gần 231 nghìn tỷ đồng, bằng 13,6% dự toán năm và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

  7. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 01/2024 ước đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, bằng 6,1% dự toán năm và giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

  8. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 01/2024 ước tính giảm 4,4% so với tháng trước và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%.

  9. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 01/2024 ước đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch năm và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 bằng 3,8% và tăng 5,6%).

  10. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2024 ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 13,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,8% (cùng kỳ năm 2023 tăng 9,1%).

Tham khảo: Tổng cục thống kê, SBV

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook