Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 10 và 10 tháng năm 2023 của Việt Nam

Ngày 30-10-2023

Lãi suất: Lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn không thay đổi so với trước đó. Mặt bằng chung lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn tiếp tục duy trì mức thấp trung bình kỳ hạn tiền gửi 12 tháng khoảng 5-7%/năm. Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng trên 1%. Một trong nguyên nhân chính ngân hàng nhà nước khởi động lại kênh tín phiếu.

1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; Lạm phát cơ bản tháng 10/2023 tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Lãi suất: Lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn không thay đổi so với trước đó. Mặt bằng chung lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn tiếp tục duy trì mức thấp trung bình kỳ hạn tiền gửi 12 tháng khoảng 5-7%/năm. Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng trên 1%. Một trong nguyên nhân chính ngân hàng nhà nước khởi động lại kênh tín phiếu.

3. Tỷ giá có xu hướng tiếp tục tăng vào trong tháng 10 năm 2023, nguyên nhân chính do ngân hàng TW Việt Nam qua nhiều lần giảm lãi suất điều hành để kích thích kinh tế trong khi đó Mỹ tiếp tục duy trì lãi suất đồng USD ở mức cao để kiềm chế lạm phát.

4. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 3 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 9,56 tỷ USD). Trong tháng 10/2023 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2023 tổng kim ngạch đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

5. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt  25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

6. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2023 ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

7. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 118 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2023 ước đạt 1.357,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

8. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước  và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, IIP ước tính tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

9. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước: Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 479,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8% kế hoạch năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 65,1% và tăng 21,1%).

10. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2023 ước đạt 536,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.105,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,9% (cùng kỳ năm 2022 tăng 16,7%).


Tham khảo: Tổng cục thống kê, SBV

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook