Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 11 và 11 tháng năm 2023 của Việt Nam

Ngày 30-11-2023

Tỷ giá có xu hướng giảm trong tháng 11 năm 2023, nguyên nhân chính do báo cáo lạm phát Mỹ xu hướng ngừng tăng và giảm trở lại tác động giảm chỉ số DXY.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng nhẹ 0,25% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 11 tăng 3,46% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%. Bình quân 11 tháng năm 2023, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; Lạm phát cơ bản tháng 11/2023 tăng 4,27% so với cùng kỳ năm trước. 

  2. Lãi suất: Lãi suất tái chiết khấu ở mức 3% và lãi suất tái cấp vốn hiện tại 4,5% áp dụng kể từ ngày 19-6-2023 tiếp tục được giữ nguyên. Mặt bằng chung lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn tiếp tục duy trì mức thấp trung bình kỳ hạn tiền gửi 12 tháng đa số quanh mức 5%/năm. Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh và  duy trì dưới 1%. Một trong nguyên nhân là trong tháng khối lượng tín phiếu đến hạn bơm trở lại hệ thống ngân hàng số lượng 183.399 tỷ đồng và chỉ còn 25.000 tỷ khối lượng tín phiếu đang lưu hành tính đến 30.11.2023.

  3. Tỷ giá có xu hướng giảm trong tháng 11 năm 2023, nguyên nhân chính do báo cáo lạm phát Mỹ xu hướng ngừng tăng và giảm trở lại tác động giảm chỉ số DXY.

  4. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 ước tính xuất siêu 1,28 tỷ USD. Tính chung 11 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,3 tỷ USD). Trong tháng 11/2023 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023 tổng kim ngạch đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

  5. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt  28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

  6. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 11/2023 ước đạt 126,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2023 ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán năm và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

  7. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 11/2023 ước đạt 158,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 1.502,9 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

  8. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2023 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, IIP ước tính tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

  9. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước: Tính chung 11 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 549,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 74,9% và tăng 20,9%).

  10. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2023 ước đạt 552,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,2%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,0% (cùng kỳ năm 2022 tăng 16,6%).

 

Tham khảo: Tổng cục thống kê, SBV

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook