Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam

Ngày 14-07-2023

Cán cân thương mại hàng hóa quý 2.2023 xuất siêu 8,18 tỷ USD (6 tháng đầu năm 2023 xuất siêu 12,25 tỷ USD). Trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 85,28 tỷ usd và nhập khẩu đạt 77,1 tỷ usd.

  1. GDP tăng trưởng đạt 4,14 % so với cùng kỳ, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý 2.2020. GDP 6 tháng đầu năm tăng 3,72% chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2011-2023. Nguyên nhân chính là do khu vực công nghiệp và xây dựng giảm mạnh.

  2. CPI quý 2-2023 tăng 2,41% so với cùng kỳ. Bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,29% so với cùng kỳ.

  3. Lãi suất: Trong quý 2.2023 ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất điều hành 2 lần, trong đó: Lãi suất tái chiết khấu 3%; Lãi suất tái cấp vốn 4,5% được áp dụng từ ngày 19.6

  4. Tỷ giá tiếp tục tương đối ổn định trong quý 2-2023. 

  5. Cán cân thương mại hàng hóa quý 2.2023 xuất siêu 8,18 tỷ USD (6 tháng đầu năm 2023 xuất siêu 12,25 tỷ USD). Trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 85,28 tỷ usd và nhập khẩu đạt 77,1 tỷ usd.

  6. Lao động và việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động quý 2-2023 là 2,3%, tính chung 6 tháng đầu năm tỷ lệ thất nghiệp là 2,27%.

  7. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến 20-6-2023 đăng ký 13,4 tỷ USD giảm 4,3% so với cùng kỳ. Vốn đã thực hiện 10,02 tỷ USD tăng 0,5% so với cùng kỳ.

  8. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2023 ước tính giảm 1,2% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân chính là do tổng cầu nước ngoài giảm tác động tới suy giảm các đơn đặt hàng.

  9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 1,52 triệu tỷ đồng tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó 6 tháng đầu năm đạt 3,016 triệu tỷ đồng tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Tham khảo: Tổng cục thống kê, SBV

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook