Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quý 1.2023 của Việt Nam

Ngày 12-07-2023

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quý 1.2023 của Việt Nam:

  1. GDP tăng trưởng đạt 3,32% so với cùng kỳ, đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2023, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý 1.2020. Nguyên nhân chính là do khu vực công nghiệp và xây dựng giảm mạnh.

  2. CPI quý 1-2023 tăng 4,18% so với cùng kỳ.

  3. Lãi suất: Trong quý 1.2023 ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất 2 lần: 

  4. Tỷ giá tương đối ổn định trong quý 1-2023. Một trong nguyên nhân chính do áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài dịu bớt và dòng ngoại tệ đến từ việc bán vốn cũng như giải ngân các khoản vay ngoại tệ khá tích cực.

  5. Cán cân thương mại hàng hoá xuất siêu 4,07 tỷ USD (cùng kỳ năm trước 1,9 tỷ USD). Xuất khẩu hàng hóa đạt 79,17 tỷ usd giảm 11,9% so với cùng kỳ và nhập khẩu đạt 75,1 tỷ usd giảm 14,7% so với cùng kỳ.

  6. Lao động và việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động 2,25%; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,2 triệu người.

  7. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến 20-3-2023 đăng ký 5,45 tỷ USD bằng 61,2% so với cùng kỳ. Vốn đã thực hiện 4,3 tỷ USD giảm 2,2% so với cùng kỳ.

  8. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 2,2% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân chính là do tổng cầu nước ngoài giảm tác động tới suy giảm các đơn đặt hàng.

  9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1,5 triệu tỷ đồng tăng 13,9% so với cùng kỳ.  Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 28,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 119,8%.

Tham khảo: Tổng cục thống kê, SBV

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook