Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Ý tưởng đầu tư từ việc ngân hàng STB dự kiến hoàn thành đề án tái cơ cấu vào cuối năm 2023

Ngày 24-07-2023

Nội lực của ngân hàng Sacombank trong tương lai rất mạnh. (Theo chia sẻ của Tổng giám đốc STB trong phần thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

  1. Luận điểm đầu tư:
  • Theo chia sẻ của Tổng giám đốc STB tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 khi hoàn thành việc trích lập theo đề án tái cơ cấu lợi nhuận của ngân hàng có thể vượt các ngân có quy mô tương đương như: ACB, TCB. Nên nội lực trong tương lai của STB rất mạnh.

  • Dự kiến trong năm 2024 sẽ chia hết cổ tức từ lợi nhuận đã tích lũy sau khi hoàn thành đề án tái cơ cấu và được ngân hàng nhà nước chấp thuận (chia sẻ của chủ tịch STB tại đại hội cổ đông năm 2023).

  • So với đa số các ngân hàng mục giá trị tài sản cố định STB chiếm tỷ trọng khá lớn, về cơ bản là các trụ sở chi nhánh của ngân hàng đã mua từ thời trước, nếu định giá lại theo giá thị trường đây sẽ là những tài sản làm tăng tổng tài sản của STB.

  • Với gần 1,9 tỷ cổ phiếu đang niêm yết ở thời điểm hiện tại sẽ cho mức định giá khá hấp dẫn trong tương lai khi dự kiến hoàn thành đề án tái cơ cấu vào cuối năm nay.

  1. Một số thông tin khác:

  • Đấu giá 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê dự kiến trong quý 4 năm 2023 và khi đấu giá thành công chắc chắn năm 2024 sẽ chia cổ tức (Chia sẻ chủ tịch STB).

  • Tính tới cuối quý 1.2023: Tổng tài sản của STB gần 597 nghìn tỷ, vốn điều lệ 18,8 nghìn tỷ, vốn chủ sở hữu 40,5 nghìn tỷ, tiền gửi của khách hàng gần 479 nghìn tỷ, cho vay khách hàng gần 443 nghìn tỷ, tài sản cố định 7,3 nghìn tỷ.

Tham khảo: Đại hội cổ đông thường niên STB 2023, Báo cáo tài chính quý 1.2023

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook