Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Hiệu quả đầu tư

Phương pháp đầu tư traiding lấy yếu tố THỜI ĐIỂM tham gia thị trường làm trọng tâm, được hiểu là thời điểm khi nào mua cổ phiếu và thời điểm khi nào bán cổ phiếu để gia tăng hiệu quả quay vòng vốn, tạo ra tỷ suất lợi nhuận vượt trội. Đây cũng chính là ý nghĩa của từ Timebuysell.

Ở đây tôi không bàn luận phương pháp đó đúng hay sai, tôi cho rằng phương pháp này phù hợp với mình và cho kết quả đầu tư với tỷ suất lợi nhuận vượt trội. Vậy tại sao yếu tố thời điểm lại quan trọng với phương pháp traiding? Vì theo tôi cổ phiếu tốt mua sai thời điểm vẫn cho kết quả thua lỗ và ngược lại cổ phiếu chưa thực sự tốt mua đúng thời điểm có thể cho tỷ suất lợi nhuận cao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng cổ phiếu nào cũng mua mà sẽ có bộ tiêu chí riêng theo nguyên tắc cổ phiếu đạt tiêu chí cao tại thời điểm nào đó sẽ phân bổ vốn nhiều và cổ phiếu đạt tiêu chí thấp hơn sẽ phân bổ vốn nhỏ.

Đây là hiệu quả đầu tư cho tài khoản trading (tôi gọi là tài khoản kinh doanh), không phải tài khoản hưu trí và tích sản. Nhà đầu tư quan tâm tới phương pháp đầu tư cho tài khoản hưu trí hoặc tài khoản tích sản có thể liên hệ với Timebuysell để được hướng dẫn cụ thể.

Tài khoản traing số: 0101216 của Hà Minh Phú (Thời điểm mở tài khoản và bắt đầu tham gia đầu tư tháng 01.2021, tính tới thời điểm 06.08.2023 đạt tỷ suất lợi nhuận 486% tính theo số lần rút vốn.

Các bạn thấy phương pháp trên phù hợp với mình có thể liên hệ với Timebuysell theo các hình thức như: Zalo, hotline, Mail hoặc để lại thông tin trong mục đăng ký.

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook